З 01.03.2013 р., у зв’язку з реорганізацією охорони здоров’я в м. Миколаєві, згідно  Наказу УОЗ м. Миколаєва № 508-л від 10.10.12 р.,  поліклініка міської лікарні №4 надає спеціалізовану медичну допомогу й обслуговує населення 131 196 осіб.
dsc_0217

Лікарі поліклініки надають допомогу в 3-х підрозділах:

Підрозділ №1 (вул. Фрунзе 58, на базі ЦПМСД №6)

Завідувач відділення –   Зінкевич Михайло Леонідович,

телефон                  –            46 — 04 — 05

реєстратура            –          36 — 92 — 38

–          36 — 02 — 85

Підрозділ №2 (вул. Адм. Макарова, 1,  на базі поліклініки ГБ №4)

Заст. головного лікаря з поліклінічної роботи – Петриченко Світлана Романівна

телефон                  –          36 — 85 — 76

реєстратура            –          47 — 87 — 97

Підрозділ №3 (вул. Адміральська, 6, на базі ЦПМСД №4, III поверх).

Завідувач відділення –   Руда Валентина Володимирівна,

телефон                  –          37 — 35 — 90

реєстратура            –          37 — 35 — 87

У поліклініці працюють 65 лікарів, що мають високу кваліфікацію:

Вищої категорії      —  20  осіб;

Першої категорії    — 16 осіб, що становить 56,0 % від загальної кількості працюючих лікарів.

Лікарями здійснюється більш 400 тисяч приймань хворих у рік.

Медична допомога здійснюється по наступних спеціальностях:

1.кардіологія

2.пульмонологія

3.гастроентерологія

4.ендокринологія

5.хірургія

6.травматологія

7.офтальмологія

8.оториноларингологія

9.неврологія

10.гінекологія

11.сексопатологія, андрологія

12.стоматологія

13.кабінет інфекційних захворювань (де проводиться дотестовий і після тестовий контроль на ВІЛ)

Основні напрямки роботи поліклініки:

1)    Лікувально-діагностична робота;

2)    Диспансеризація населення;

3)    Консультації хворих за направленнями сімейних лікарів;

4)    Профосмотри працівників підприємств і установ;

5)    Контроль над експертизою з ТН і огляд хворих зі стійкою втратою працездатності;

6)    Госпіталізація хворих з урахуванням профілю захворювання.

У структуру поліклініки  входить  денний стаціонар, у якім розгорнуто 40 ліжок:

у Підрозділі №2 (на базі ГБ №4, вул. Адм. Макарова, 1)               – 20 ліжок;

у Підрозділі №3 (на базі ЦПМСД №4, вул. Адміральська, 6)        – 20 ліжок.

Поліклініка має сучасну діагностичну базу:

 • Rö — кабінет
 • Комп’ютерна томографія
 • Магнітно – резонансна томографія
 • Ендоскопічна діагностика (бронхоскопія, фіброгастроскопія, колоноскопія)
 • Спірографія
 • ЕКГ
 • холтерівський моніторинг АТ
 • Клініко – діагностична лабораторія.

Час приймання фахівців і роботи діагностичних відділень можна уточнити за телефонами реєстратур:

Вул. Адм. Макарова,1             —           (0512) 47 — 87 — 97

Вул. Фрунзе, 58                        —           (0512) 36 — 02 — 85

Вул. Адміральська, 6              —           (0512) 37 — 35 — 87

 

ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) АМБУЛАТОРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:

 1. Хворі, що направляються до лікарів спеціалізованої амбулаторної допомоги, повинні бути оглянуті лікарями ЦПМСД і попередньо обстежені всіма доступними методами й засобами, наявними в розпорядженні відповідного ЦПМСД.
 2. Захворюваність та розповсюдженість захворювань реєструються на первинному рівні з винесенням усіх уточнених діагнозів та реєстрації статистичних талонів. Хворому, що направляється в поліклініку спеціалізованої амбулаторної допомоги в реєстратурі поліклініки вторинного рівня  видаються: талон на прийом до лікаря із вказівкою дня й часу прийому й направлення на консультацію за формою № 028/в;
 3. Хворий, спрямований у поліклініку спеціалізованої амбулаторної допомоги, повинен мати при собі:

—        документ, що засвідчує особистість (амбулаторну карту);

—        направлення від сімейного лікаря на консультацію й талон на прийом до лікаря;

—        обстеження на первинному рівні у сімейного лікаря.

 1. У направленні на консультацію (за формою № 028/у) повинні бути зазначені наступні відомості:

—  до якого лікаря – фахівця поліклініки спеціалізованої амбулаторної допомоги направляється хворий;

—   з яким діагнозом направляється хворий (якщо діагноз не ясний – передбачуваний);

— ціль консультації (для уточнення діагнозу, додаткового обстеження, призначення більш ефективного лікування, на вимогу хворого, вирішення питання про госпіталізацію, спостереження хворих, які потребують диспансерного нагляду лікарів — спеціалістів).

—  для всіх хворих, що перебувають на листку непрацездатності, необхідно відзначити загальне число календарних днів непрацездатності.

—  спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові (чітко написані) і службовий телефон лікаря, що направив хворого на консультацію

 1. Лікарі поліклініки спеціалізованої амбулаторні допомоги зобов’язані:

1) Ретельно вивчати документацію хворого, отриману з ЦПМСД, що направив на консультацію й обстеження;

2) Забезпечити необхідні додаткові діагностичні дослідження, або дати рекомендацію дообстеження на первинному рівні у амбулаторії ЦПСМД;

3) Провести ретельне клінічне обстеження хворого, а при необхідності скликати консиліум фахівців;

4) Встановити діагноз, призначити лікування й дати рекомендації хворому про лікування й дотримання режиму, а при необхідності оформити листок тимчасової непрацездатності при узгодженні з завідуючим поліклінікою або заступником головного лікаря з ЕТН вторинного рівня;

5)  Всі проведенні заходи та надані рекомендації повинні бути зареєстровані в амбулаторній картці хворого (або у зворотному талоні ф.028/у)

6) При необхідності вжити заходів до госпіталізації хворого для стаціонарного обстеження й лікування.

 1. Лікарі вторинної спеціалізованої амбулаторної допомоги при необхідності консультують важкохворих на дому за заявою лікарів ЦПСМД, узгодженою з завідуючим сімейною амбулаторією та які реєструються у журналі реєстрації візитів на дому лікарів спеціалізованої амбулаторної допомоги. Консультація на дому проводиться транспортом ЦПСМД.
 2. При зверненні хворих з гострою патологією, яка потребує невідкладної допомоги лікарів спеціалістів (хірург, травматолог, окуліст, лор, кардіолог) реєстрація та прийом хворих проводиться в день звернення після обстеження в ургентному порядку (аналіз крові, сечі, ЕКГ, УЗД за необхідністю)