Патологоанатомічне відділення Миколаївської міської лікарні № 4 функціонує з 2004 року та обслуговує стаціонарні відділення самої лікарні, Центри первинної медико-санітарної допомоги № 4, №6 та Міський пологовий будинок № 3.

Відділення очолює лікар-патологоанатом Сербулов Євген Володимирович.

У своїй роботі відділення взаємодіє із керівництвом та структурними підрозділами лікарні, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

Основними завданнями відділення є:

– прижиттєва діагностика захворювань та патологічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу;

– динамічний контроль за ефективністю лікування шляхом проведення повторних прижиттєвих морфологічних досліджень;

– облік результатів остаточної діагностики захворювань та патологічних процесів за матеріалами патологоанатомічних розтинів з урахуванням причин та механізмів смерті;

– експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень;

– аналіз структури захворюваності та причин смерті населення за результатами аналізу патологоанатомічних досліджень;

– забезпечення достовірною інформацією територіальних органів управління охорони здоров’я про структуру захворюваності та причини смерті населення за результатами патологоанатомічних досліджень;

– надання матеріалів патологоанатомічних досліджень для навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;

– сприяння розвитку клінічного мислення лікарів різних спеціальностей на основі клініко-анатомічних співставлень під час проведення патологоанатомічного розтину, на клініко-анатомічних конференціях, комісіях по вивченню летальних випадків тощо;

– аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи лікарні шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів;

– розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях;

– надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

– впровадження нових форм та методів прижиттєвої діагностики захворювань.

Телефон відділення: 47-09-26

Show Buttons
Hide Buttons