1. Чим відрізняється підготовка пакету документів для «атестації» від «подачі освітнього портфоліо»?

Пакет документів для атестації:

Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають за місяць до початку роботи атестаційної комісії або за місяць до закінчення терміну дії посвідчення: письмову заяву, атестаційний листок, копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності), особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

Атестація відбувається один раз на п’ять років.

Подача особистого освітнього портфоліо – здійснюється лікарем щорічно до 01 березня до відділу кадрів за місцем роботи.

Особисте освітнє портфоліо містить: заповнену форму особистого освітнього портфоліо (додаток 2 до Порядку) із зазначенням контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти) та копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку за відповідний річний період.

Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період – 50 балів.

Тобто, освітнє портфоліо подається щорічно виключно до відділу кадрів за місцем роботи, незалежно від того, чи проходить лікар чергову атестацію у поточному році, чи ні.

2. Чи необхідно під час атестації у 2021 році подавати бали безперервного професійного розвитку, які були отримані у 2019 році?

У 2020 році у зв’язку з карантином, установленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, атестації не проводилися.

У зв’язку із зазначеним вище, під час атестації у 2021 році лікарів, строк чергової атестації яких припадав на І півріччя 2020 року (з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року) – будуть враховуватися бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2019 році. Якщо строк чергової атестації припадав на ІІ півріччя 2020 року (з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року) – будуть враховуватися бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2020 році.

Nota bene!

Відповідно до пункту 7 наказу МОЗ від 22.02.2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (далі – наказ № 446) лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. Бали зараховуються на підставі довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Оскільки у 2020 році атестації не проводилися, 50 балів, які нараховано за участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), будуть враховуватися при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні роки відповідно до вимог пункту 5 наказу № 446 як бали, отримані у 2020 році.

3. Чи необхідно створювати окреме особисте освітнє портфоліо для кожної спеціальності лікаря?

Так. Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію.

4. Чи можливо при створенні окремих освітніх портфоліо для кожної спеціальності використовувати інформацію про однакові види діяльності? Чи повинні види діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, стосуватися виключно спеціальності лікаря?

Інформація про види діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, може бути включена до декількох освітніх портфоліо за умови відповідності цих видів діяльності кожній зі спеціальностей лікаря, для яких створюється портфоліо.

За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря (наприклад, курси з цифрової грамотності, комунікаційних навичок тощо) враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.

Лікар повинен обирати види діяльності, які стосуються спеціальності лікаря з урахуванням кваліфікаційних вимог, які визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я. Також, лікар може обрати тематичні цикли відповідно до Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (провізорів), затвердженого наказом МОЗ від 07.12.1998 року № 346, в якому визначено контингент слухачів за спеціальностями.

Наприклад: якщо сімейний лікар спостерігає жінку з неускладненою вагітністю, то при формуванні освітнього портфоліо можуть бути використані бали безперервного професійного розвитку, отримані у результаті проходження тематичних циклів (або інших освітніх заходів) за напрямом «Акушерство і гінекологія».

5. Чи потрібно лікарю, який працює за сумісництвом у закладі охорони здоров’я, подавати особисте освітнє портфоліо до відділу кадрів цього закладу?

Так. Лікар формує особисте освітнє портфоліо для кожної спеціальності, за якою лікар має сертифікат «лікаря-спеціаліста» та проходить атестацію.

6. Що саме повинен перевірити в освітньому портфоліо лікаря співробітник відділу кадрів закладу охорони здоров’я, до якого лікар подав портфоліо? Протягом якого часу співробітник відділу кадрів повинен перевірити освітні портфоліо? Чи повинні зберігатися освітні портфоліо у відділі кадрів?

Облік балів ведеться лікарем за кожною спеціальністю, за якою лікар має сертифікат «лікаря-спеціаліста» та проходить атестацію.

Співробітник відділу кадрів повинен здійснювати контроль вчасного подання лікарями їх освітніх портфоліо та перевіряти чи лікар облікував мінімальну кількість балів за річний період – 50 балів.

У 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжено на місяць відповідно до наказу МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Рекомендовано здійснити перевірку освітніх портфоліо протягом двох тижнів після закінчення строку подачі.

За результатами перевірки надати для затвердження керівнику закладу охорони здоров’я перевірені освітні портфоліо, узагальнений звіт щодо подання лікарями освітніх портфоліо та перелік осіб, які мають проходити атестацію у поточному році.

Керівник закладу охорони здоров’я на підставі інформації наданої відділом кадрів приймає рішення щодо направлення лікаря на атестацію, або ж направлення лікаря на стажування.

Освітні портфоліо зберігаються у відділі кадрів за місцем роботи.

МОЗ планує розробити електронний інструмент, який дозволить зберігати особисті освітні портфоліо в електронному вигляді.

Атестація 2021: відповіді на найпоширеніші запитання
Show Buttons
Hide Buttons