Лікар-патологоанатом Люшаков Юрій Сергійович
Лікар-патологоанатом Люшаков Юрій Сергійович

Патологоанатомічне відділення Миколаївської міської лікарні № 4 функціонує з 2004 року та обслуговує стаціонарні відділення самої лікарні, Центри первинної медико-санітарної допомоги № 4, №6 та Міський пологовий будинок № 3.

Відділення очолює лікар-патологоанатом Люшаков Юрій Сергійович.

У своїй роботі відділення взаємодіє із керівництвом та структурними підрозділами лікарні, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

патанатомияОсновними завданнями відділення є:

— прижиттєва діагностика захворювань та патологічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу;

— динамічний контроль за ефективністю лікування шляхом проведення повторних прижиттєвих морфологічних досліджень;

— облік результатів остаточної діагностики захворювань та патологічних процесів за матеріалами патологоанатомічних розтинів з урахуванням причин та механізмів смерті;

— експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень;

— аналіз структури захворюваності та причин смерті населення за результатами аналізу патологоанатомічних досліджень;

— забезпечення достовірною інформацією територіальних органів управління охорони здоров’я про структуру захворюваності та причини смерті населення за результатами патологоанатомічних досліджень;

— надання матеріалів патологоанатомічних досліджень для навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;

— сприяння розвитку клінічного мислення лікарів різних спеціальностей на основі клініко-анатомічних співставлень під час проведення патологоанатомічного розтину, на клініко-анатомічних конференціях, комісіях по вивченню летальних випадків тощо;

— аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи лікарні шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів;

— розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях;

— надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

— впровадження нових форм та методів прижиттєвої діагностики захворювань.