Фінансовий план КНП ММР “Міська лікарня №4” на 2023 рік

ПОСТАНОВА КМУ ВІД 11.06.2016  №710 “ПРО ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ВІДКРИТІ ТОРГИ”  

Рішення Миколаївської міської ради від 18.10.2022 №551 “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради “Міська лікарня №4”

Узагальнені дані по зверненням громадян, що надійшли до КНП ММР “Міська лікарня №4” за 12 міс. 2020 року

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ – предмет закупівлі:

 1. Охоронні послуги
 2. Лабораторні дослідження
 3. Відеоіндоскоп
 4. Медичні матеріали для КТ
 5.  Лабораторні реактиви до гематологічного аналізатора
 6. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними,
  медичними та небезпечними відходами
 7. Лабораторні реактиви
 8. Лабораторні реактиви до аналізатора MINDRAY BS 240
 9. Лабораторні реактиви
 10. Лікарські засоби різні (лабораторні реактиви)
 11. Лабораторні реактиви 34731
 12. Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
 13. Дослідження крові
 14. Бактеріологічні дослідження
 15. Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Турбіна одноразова з паперовим мундштуком для дослідження легень)
 16. Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
 17. Лікарські засоби різні (Лабораторні реактиви)

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за 2020 рік

Інформація про оренду приміщень КНП ММР “Міська лікарня №4”
Інформація про надходження благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб заІ квартал 2020 рік

Інформація про надходження благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за 2019 рік

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за ІІ кв. 2019 р.благодійка

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за І кв 2019 р.

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за ІV кв.2018 р.
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за ІІІ кв.2018 р.

Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за І кв. 2018 р. 

Надання публічної інформації Міністерством охорони здоров’я України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1. прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є)
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо)
 3. підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для оформлення інформаційного запиту:

 • письмово: Міська лікарня №4, вул. Адм. Макарова, 1, м. Миколаїв, Україна, 54001
 • консультації з питань доступу до публічної інформації: тел. (0512) 47-88-84
Порядок складення та подання запитів

Запити на інформацію до МОЗ України мають відповідати таким вимогам:

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  • Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні громадян або яка розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.
 4. Запит на інформацію може бути подано особисто до Міністерства в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник приймальні громадян Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
 7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Міністерства із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
Порядок оскарження

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Show Buttons
Hide Buttons